Producent billboardów

Billboard to, najprościej mówiąc, dużych rozmiarów tablica lub plakat reklamowy. Billboardów używa się głównie w tworzeniu reklamy zewnętrznej. Mianem billboardu określa się również oświetloną tablicę reklamową, umieszczaną na specjalnych słupach lub na budynkach.

Szacuje się, że historia reklamy sięga aż 7 000 lat wstecz. Jednak według potwierdzonych danych pierwsze reklamy pojawiły się 5 000 lat temu. Najstarszą reklamą jest babilońska tabliczka, zawierająca informacje o sprzedawcach (aptekarz, pisarz oraz szewc). Dodatkowo również w starożytności Rzymianie reklamowali swoje towary za pomocą reklamy zewnętrznej – używali do tego tabliczek oraz szyldów, wykonanych z terakoty, kamienia i drewna. Pierwszy billboard pojawił się jednak dopiero w 1835 roku. Mierzył on aż 50 stóp kwadratowych, czyli około 4,65 m2! W 1872 roku, ze względu na rosnącą popularność reklamy zewnętrznej, powstało międzynarodowe stowarzyszenie, zrzeszające firmy związane z reklamą zewnętrzną, a w 1900 roku wprowadzono standaryzację billboardów.

Jako producent billboardów wiemy doskonale, jak ważną rolę odegrały one w historii reklamy i ile musiały przejść, żeby w końcu zostały uznane jako reklama zewnętrzna. Pamiętaj, że robimy to, co kochamy – reklama jest naszą pasją, więc jeżeli chcesz powierzyć komuś reklamowanie swojej firmy niekoniecznie na billboardzie, to serdecznie zapraszamy.